Geogebra primeri

Opozorilo: Če vam javlja napako "Your security settings have blocked an untrusted application from running", odprite Vsi programi/Java/Configure Java, pojdite na zavihtek Security in na Exception Site List dodajte naslova http://mpinter.ifs.hr/ in http://jars.geogebra.org/.

Kinematika

Navpični met

Enodimenzionalno enakomerno pospešeno gibanje - navpični met. Razlaga vektorskih enačb za hitrost in položaj. Za spreminjanje parametrov in vključitev animacije uporabite drsnike s piko. This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com
Creative Commons License Avtor: Marko Pinterić, 2011-2013. Sestavljeno z GeoGebra. Pri kopiranju ali spreminjanju tega dela, navedite povratni link in avtorstvo. To delo je zaščiteno s Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Author: Marko Pinteric, 2011-2013. Created with GeoGebra. When copying or modifying this work, include a back-link and the autorship. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Poševni met

Dvomenzionalno enakomerno pospešeno gibanje - poševni met. Razlaga vektorske enačbe za hitrost. Za spreminjanje parametrov in vključitev animacije uporabite drsnike s piko. This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com
Creative Commons License Avtor: Marko Pinterić, 2011-2013. Sestavljeno z GeoGebra. Pri kopiranju ali spreminjanju tega dela, navedite povratni link in avtorstvo. To delo je zaščiteno s Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Author: Marko Pinteric, 2011-2013. Created with GeoGebra. When copying or modifying this work, include a back-link and the autorship. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Opica in frača

V trenutku, ko sprožite fračo, se opica spusti z veje. V kateri smeri moramo usmeriti fračo, da bo izstrelek zadel opico? Odgovor: usmeriti ga moramo točno proti opici, ne glede na hitrost izstrelka. Za spreminjanje parametrov in vključitev animacije uporabite drsnike s piko. This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com
Creative Commons License Avtor: Marko Pinterić, 2012-2013. Sestavljeno z GeoGebra. Pri kopiranju ali spreminjanju tega dela, navedite povratni link in avtorstvo. To delo je zaščiteno s Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Author: Marko Pinteric, 2012-2013. Created with GeoGebra. When copying or modifying this work, include a back-link and the autorship. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Statika in dinamika

Sila podlage

Sila podlage. Za spreminjanje parametrov uporabite drsnike s piko. Legenda: Fg - sila gravitacije, Fn - sila podlage, F - zunanja sila in Fr - rezultanta. V primeru, da je Fr > 0, so izpolnjeni pogoji za premik telesa. Java Applet, narejen s pomočjo programa GeoGebra iz www.geogebra.org - najbrž nimate nameščene Jave. Preverite na www.java.com
Creative Commons License Avtor: Marko Pinterić, 2012-2013. Sestavljeno z GeoGebra. Pri kopiranju ali spreminjanju tega dela, navedite povratni link in avtorstvo. To delo je zaščiteno s Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Author: Marko Pinteric, 2011-2013. Created with GeoGebra. When copying or modifying this work, include a back-link and the autorship. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Statična sila trenja

Statična sila trenja. Za spreminjanje parametrov uporabite drsnike s piko. Legenda: Fg - sila gravitacije, Fn - sila podlage, Ft - statična sila trenja, F - zunanja sila in Fr - rezultanta. V primeru, da je Fr > 0, so izpolnjeni pogoji za premik telesa (in spremembo statične v dinamično silo trenja). This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com
Creative Commons License Avtor: Marko Pinterić, 2011-2013. Sestavljeno z GeoGebra. Pri kopiranju ali spreminjanju tega dela, navedite povratni link in avtorstvo. To delo je zaščiteno s Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Author: Marko Pinteric, 2011-2013. Created with GeoGebra. When copying or modifying this work, include a back-link and the autorship. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Avtor: Marko Pinterić: [elekronski naslov]

Število obiskov od novembra 2013: webpage stats

Creative Commons LicenseValid XHTML 1.0! Valid CSS!